// home

Latest Post

DIỄN VĂN TẠI LỄ RA MẮT VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG, ĐHQGHN

Kính thưa các quý vị Hàng nghìn năm qua, trong lịch sử dân tộc, ánh sáng nhiệm màu của Đạo từ bi trí tuệ luôn tỏa rạng, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam, con người và đất nước Việt Nam. Trong đó có những con người đã hội tụ […]

Updates

Welcome to Nguyễn Kim Sơn

Add you text here. Leave this and the heading blank to remove this completely.