// author archive

Nguyễn Kim Sơn

Nguyễn Kim Sơn has written 8 posts for Nguyễn Kim Sơn

Tài liệu môn học “Nho Phật Đạo”

Tài liệu môn học Nho Phật Đạo gồm các file dưới đây: Đàn Kinh (1990). Định dạng PDF. Dung lượng: 6,984,214B. DOWNLOAD. Introduction to the Confucianism and Taoism (Trích tư liệu). Định dạng: PDF. Dung lượng: 6,207,470B. DOWNLOAD. Trang tử toàn dịch 庄子全译(战国·庄周原著.张耿光译注). Định dạng: PDF. Dung lượng: 13,009,659B. DOWNLOAD. Trang tử thông thích 庄子通释. Định […]

Tài liệu môn học Văn học Việt Nam thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

Tài liệu môn học Văn học Việt Nam thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII gồm các file dưới đây: Bạch Đằng giang phú – Trương Hán Siêu. Định dạng: DOC. Dung lượng: 40,448B. DOWNLOAD. Bình Ngô đại cáo Bản chữ Hán và bản dịch. Định dạng: DOC. Dung lượng: 117,248B. DOWNLOAD. Chiếu dời […]

Tài liệu môn học “Luận ngữ” và “Mạnh tử”

Tài liệu môn học “Luận ngữ” và “Mạnh tử” gồm các file dưới đây: Mạnh tử toàn dịch 孟子全译 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 350 KB) DOWNLOAD  Mạnh tử tự nghĩa sớ chứng 孟子字义疏证 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 4617 KB) DOWNLOAD  Mạnh tử tập chú 孟子集注 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 1077 KB) DOWNLOAD   Chu Hi […]

Đề cương môn học “Tản văn triết học Tống Minh”

  Đề cương môn học TẢN VĂN TRIẾT HỌC TỐNG MINH   Giảng viên –          Họ và tên: Nguyễn Kim Sơn –          Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, PGS,TS –          Thời gian địa điểm làm việc: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội. Các ngày làm việc trong tuần –          Email: [email protected] –          […]

Tài liệu môn học “Tản văn triết học Tống Minh”

Tài liệu môn học “Nho học Tống Minh” gồm các file dưới đây: Truyền tập lục Cận tư lục (Văn bạch đối chiếu) 传习录近思录 文白对照 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 13,98MB) DOWNLOAD Chu Đôn Di tập 《周敦颐集》 (Định dạng file: DOC, dung lượng: 138,50 KB) DOWNLOAD Chu tử ngữ loại, quyển 1 朱子語類卷第一 (Định […]

Tư tưởng quý sinh của Nho gia – nhân bàn về tâm lý mong chết toàn thây và hoạt động hiến tạng hiện nay

Cách đây ít hôm có người hỏi tôi về vấn đề có liên quan tới quan niệm mong muốn chết toàn thây trong văn hóa và tâm thức người Việt, điều này có liên quan tới  tạo dư luận cho việc hiến tạng cứu người hiện nay. Tôi cũng chưa trả lời được vì thấy […]

Lương Thấu Minh và sự khởi xướng Tân nho học Hiện đại

Đánh giá về triết học Trung Quốc thế kỷ XX, các học giả thế giới  và  Trung Quốc đều cho rằng, dòng tư tưởng có sức sống mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng  tới Trung Quốc hiện đại  sau chủ nghĩa Mác Lê nin chính là tư tưởng Tân Nho gia hiện đại. Tân […]

Tư tưởng luân lý mới của các nhà Nho Duy Tân trong “Tân đính luân lý giáo khoa thư”

Nguyễn Kim Sơn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Dẫn nhập “Tân đính luân lý giáo khoa thư” là một cuốn sách giáo khoa dạy luân lý của  Đông kinh nghĩa thục được biên soạn khắc in,  phát hành phục vụ việc giảng dạy trong nhà trường. Nó được viết […]