// archives

Tản văn

This category contains 47 posts

Cảm và tưởng

Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ của tình hình thời sự, bối cảnh chính trị và các vấn đề nóng của kinh tế xã hội.  Bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực này cũng thấu hiểu điều đó, nhưng quả thực có trải […]

Đọc sách và sự gia tăng tri thức

           Tri thức tăng trưởng nhiều hay ít, nhanh hay chậm không hẳn nằm ở chỗ ta đọc nhiều hay ít. Đã có ai đó nói rằng, người suốt đời chỉ đọc có một cuốn sách cũng đáng nể không kém người đọc vạn cuốn sách. Sao vậy? Cuốn sách mà người đó đọc suốt […]

Bố thí

Bố thí hay gọi đầy đủ là bố thí ba la mật đa  là một hạnh,  là một phép tu  trong  lục độ ( sáu phẩm đức hạnh giúp người ta vượt qua trở ngại mà tới cõi giác ngộ). Bố thí là cho, biết cho, biết trao. Khi làm công việc đó, người ta […]

Minh triết

 Không phải ngẫu nhiên mà trong công trình nổi tiếng ” Trung quốc triết học sử“,  của mình, Phùng Hữu Lan  lại đưa vấn đề thảo luận là Trung Quốc ( một trường hợp tiêu biểu của phương Đông) có triết học hay không có triết  học? Cho tới tận ngày nay, việc coi Đông […]

Đôi lời về ” Mã đáo thành công” (马到成功)

Năm con ngựa tới, đi đâu cũng thấy bốn chữ ” Mã đáo thanh công马到成功”, đặc biệt là trên các sản phẩm có gốc từ Trung Quốc, từ bao lợi thị ( lì xì), cho tới lịch các loại, tranh ảnh…. Nhiều người chúc tết  nói ” chúc mã đáo thành công”, tin nhắn cũng […]

Họa và phúc

    Chuyện xưa kể lại, đại để nhớ được  rằng: có mấy cha con nhà kia, chán cảnh quan trường, lánh đời vào núi, trồng ngô kiếm củi lấy ăn, đào giếng lấy nước, sống qua ngày thanh đạm. Bỗng một hôm, người cha lên rừng lấy củi, lúc về nhà thấy các con hân […]

Mối quan tâm chung cục của nhà Nho

          Cái chết ( tử vong) là vấn đề lớn mà nhân loại đối mặt. Tất  cả các tôn giáo hay học thuyết lớn đều đề cập tới vấn đề này với những mức độ khác nhau. Nhà Nho coi trọng cả sự sống và sự chết, tuy nhiên mối quan tâm chính của họ […]

Sỉ cảm của Nho gia

          Trong tu dưỡng luận của Nho gia, có phạm trù ” sỉ ” (恥), hay tri sỉ, tự sỉ, tức lòng biết hổ thẹn, biết nhục. Theo Nho gia, nó là phẩm chất thiên tạo, sinh ra đã có, và con  người cần phải biết giữ gìn, mở mang nó, làm cho nó luôn […]

Câu chuyện đi đường trong cổ thư

          Cổ thư có nhiều chỗ nói về chuyện đi đường, đại khái:           Nếu ai đó cần đi ra ngoài ngoại thành, anh ta cần chuẩn bị một cái bánh cho qua bữa, đến chiều về nhà bụng vẫn còn no. Nếu cần đi xa quá 50 dặm, cần nghỉ qua đêm, anh ta […]

Việc tu Phật của mỗi người có khác nhau

           Xưa có một ông vua  hỏi một vị Lạt ma rằng:           “Đệ tử luôn nguyện giữ giới, không sát sinh, hy sinh hưởng thụ của mình để giữ sự sống cho loài vật, vậy mà vẫn chưa đạt được chí hướng, xin thầy có cách nào thì dậy bảo  cho?”           Lạt ma […]