// archives

Bài lưu trữ

This category contains 10 posts

GS Nguyễn Văn Đạo, người mở đường tự chủ đại học

Trích bài diễn văn kỷ niệm 10 mất giáo sư Nguyễn Văn Đạo ” Kính thưa … Hôm nay chúng ta cùng nhau có mặt ở đây để tưởng nhớ về ông, người thầy lớn, giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Đạo. Chúng ta kỷ niệm 10 năm ông tạm biệt chúng ta, tạm biệt […]

Trần Nhân Tông học ( Nhân Tông học) có thể trở thành một lĩnh vực học thuật

  Trần Nhân Tông là một danh nhân văn hóa, là nhà chính trị, là lãnh tụ tôn giáo lớn của Việt Nam và của nhân loại. Ông thuộc số rất ít những người mà ánh hào quang của các giá trị càng tỏa xa rộng theo cùng chiều dài thời gian, bề rộng của […]

Tự sự kỳ tâm – Đôi lời phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống khoa Ngữ Văn

(Bài phát biểu của PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội) Kính thưa các cô các thầy giáo lão thành của khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp trước đây, nay là khoa […]

Vấn đề giới hạn trong Tam giáo

 Nho giáo đặt ra các khuôn phép, các mốc vạch, các chuẩn mực và chủ trương con người tu dưỡng khiến cho tâm tính của mình phù hợp, từ chỗ chế ước ép buộc tới thoải mái với những chuẩn mực đó. Lễ chính là các khuôn mẫu, là phép tắc, là giới hạn. Về […]

Tâm tính học Nho gia với đặc trưng thẩm mỹ của văn chương nhà Nho

Nghiên cứu văn học nhà Nho từ trước tới nay đã có nhiều hướng tiếp cận, hoặc từ góc độ giải thích văn bản, góc độ nghiên cứu các phương diện nội dung xã hội, những vấn đề con người  và thời đại, có hướng nghiên cứu từ góc độ phương pháp sáng tác, có […]

Bàn về cảm hứng cư trần lạc đạo trong thơ Trần Nhân Tông

 Văn học Phật giáo chiếm một bộ phận không thật lớn trong toàn bộ di sản văn chương Việt Nam thế kỷ X-XIX. Tuy nhiên nó có nhiều điểm đặc sắc, tạo nên sự đa dạng, phong phú cho đời sống văn học. Trong văn học Phật giáo, triết học và nhân sinh, tôn giáo […]

“Khổng giáo phê bình tiểu luận” của Đào Duy Anh trong lịch sử nghiên cứu Nho giáo thế kỷ XX

Trong xu hướng tổng kết thế kỷ XX, đánh giá lại, định vị những công trình nghiên cứu có ý nghĩa lớn như Khổng giáo phê bình tiểu luận (Quan hải tùng thư, Huế, 1938) là việc làm rất cần thiết. Đã đủ độ lùi cần thiết của thời gian để chúng ta định vị […]

Lương Thấu Minh và sự khởi xướng Tân nho học Hiện đại

Đánh giá về triết học Trung Quốc thế kỷ XX, các học giả thế giới  và  Trung Quốc đều cho rằng, dòng tư tưởng có sức sống mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng  tới Trung Quốc hiện đại  sau chủ nghĩa Mác Lê nin chính là tư tưởng Tân Nho gia hiện đại. Tân […]

Đôi lời vê việc sử dụng các thuật ngữ nghiên cứu nho giáo hiện nay

Hiện nay Nho giáo đang là đối tượng được giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn chú ý. Nó là một vấn đề văn hóa, học thuật quan trọng của quá khứ, là vấn đề cần thiết cho hôm nay. Trong các công trình nghiên cứu trực tiếp về Nho giáo hoặc […]

Nho giáo và tâm thái lập quốc triều Lý

Nguyễn Kim Sơn Triều Lý (1009 – 1225) không phải là triều đại đầu tiên của nước Đại Việt độc lập, nhưng triều Lý lại có vị trí hết sức quan trọng đối với cả chặng đường dài về sau của thời kỳ trung đại. Nhiều truyền thống lớn của dân tộc được kiến tạo […]