// archives

Phục vụ giảng dạy

This category contains 0 posts

Tài liệu môn học “Nho Phật Đạo”

Tài liệu môn học Nho Phật Đạo gồm các file dưới đây: Đàn Kinh (1990). Định dạng PDF. Dung lượng: 6,984,214B. DOWNLOAD. Introduction to the Confucianism and Taoism (Trích tư liệu). Định dạng: PDF. Dung lượng: 6,207,470B. DOWNLOAD. Trang tử toàn dịch 庄子全译(战国·庄周原著.张耿光译注). Định dạng: PDF. Dung lượng: 13,009,659B. DOWNLOAD. Trang tử thông thích 庄子通释. Định […]

Tài liệu môn học Văn học Việt Nam thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

Tài liệu môn học Văn học Việt Nam thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII gồm các file dưới đây: Bạch Đằng giang phú – Trương Hán Siêu. Định dạng: DOC. Dung lượng: 40,448B. DOWNLOAD. Bình Ngô đại cáo Bản chữ Hán và bản dịch. Định dạng: DOC. Dung lượng: 117,248B. DOWNLOAD. Chiếu dời […]

Tài liệu môn học “Luận ngữ” và “Mạnh tử”

Tài liệu môn học “Luận ngữ” và “Mạnh tử” gồm các file dưới đây: Mạnh tử toàn dịch 孟子全译 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 350 KB) DOWNLOAD  Mạnh tử tự nghĩa sớ chứng 孟子字义疏证 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 4617 KB) DOWNLOAD  Mạnh tử tập chú 孟子集注 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 1077 KB) DOWNLOAD   Chu Hi […]

Đề cương môn học “Tản văn triết học Tống Minh”

  Đề cương môn học TẢN VĂN TRIẾT HỌC TỐNG MINH   Giảng viên –          Họ và tên: Nguyễn Kim Sơn –          Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, PGS,TS –          Thời gian địa điểm làm việc: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội. Các ngày làm việc trong tuần –          Email: [email protected] –          […]

Tài liệu môn học “Tản văn triết học Tống Minh”

Tài liệu môn học “Nho học Tống Minh” gồm các file dưới đây: Truyền tập lục Cận tư lục (Văn bạch đối chiếu) 传习录近思录 文白对照 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 13,98MB) DOWNLOAD Chu Đôn Di tập 《周敦颐集》 (Định dạng file: DOC, dung lượng: 138,50 KB) DOWNLOAD Chu tử ngữ loại, quyển 1 朱子語類卷第一 (Định […]