// archives

Archive for September, 2011

Tưởng dễ hóa khó

Có một học giả nước ngoài nhờ chọn 03 tác phẩm Hán văn có tính chất kinh điển trong kho di sản Hán văn Việt Nam, tiêu biểu cho 3 lĩnh vực văn- sử – triết để phục vụ cho chương trình nghiên cứu và giảng dạy của cá nhân ông ta. Nghe nói tôi […]

Tài liệu môn học “Luận ngữ” và “Mạnh tử”

Tài liệu môn học “Luận ngữ” và “Mạnh tử” gồm các file dưới đây: Mạnh tử toàn dịch 孟子全译 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 350 KB) DOWNLOAD  Mạnh tử tự nghĩa sớ chứng 孟子字义疏证 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 4617 KB) DOWNLOAD  Mạnh tử tập chú 孟子集注 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 1077 KB) DOWNLOAD   Chu Hi […]

Kinh tế thị trường và sự khuếch đại nhân dục – thuyên thích mới về bốn chữ tâm truyền của Nho gia: “Nhân tâm duy nguy”(人心維危)

Nhân dục là điều mà các tôn giáo đều quan tâm đặc biệt và có thái độ đối xử “rắn” đối với nó.  Phật giáo dứt khoát tuyên bố diệt dục. Những điều răn giới của Phật giáo hầu như đều có liên quan tới nhân dục. Nhân dục được xem là nguồn gốc của […]

Bán đồ nhi phế

  Trước khi bước vào một hành trình lâu dài  gian khổ, nhất là thực hiện một lý tưởng nào đó,  người ta thường có mấy loại thái độ: – Thứ nhất, cảm thấy mong muốn được đi, được chinh phục, được dấn thân, bất chấp nguy nan, tự tin vào sức của mình, thấy […]

Tâm tính học Nho gia với đặc trưng thẩm mỹ của văn chương nhà Nho

Nghiên cứu văn học nhà Nho từ trước tới nay đã có nhiều hướng tiếp cận, hoặc từ góc độ giải thích văn bản, góc độ nghiên cứu các phương diện nội dung xã hội, những vấn đề con người  và thời đại, có hướng nghiên cứu từ góc độ phương pháp sáng tác, có […]

Bàn về cảm hứng cư trần lạc đạo trong thơ Trần Nhân Tông

 Văn học Phật giáo chiếm một bộ phận không thật lớn trong toàn bộ di sản văn chương Việt Nam thế kỷ X-XIX. Tuy nhiên nó có nhiều điểm đặc sắc, tạo nên sự đa dạng, phong phú cho đời sống văn học. Trong văn học Phật giáo, triết học và nhân sinh, tôn giáo […]

Giặc bẩn

Người ta thường gọi những mối nguy cơ to lớn đối với dân tộc là Giặc. Trong lịch sử Việt Nam, khái niệm giặc thường là để chỉ những lực lượng uy hiếp từ bên ngoài, đe dọa sự tồn vong của dân tộc, sự tồn tại của giống nòi. Năm 1945, lãnh tụ Hồ […]

Đề cương môn học “Tản văn triết học Tống Minh”

  Đề cương môn học TẢN VĂN TRIẾT HỌC TỐNG MINH   Giảng viên –          Họ và tên: Nguyễn Kim Sơn –          Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, PGS,TS –          Thời gian địa điểm làm việc: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội. Các ngày làm việc trong tuần –          Email: [email protected] –          […]

Tài liệu môn học “Tản văn triết học Tống Minh”

Tài liệu môn học “Nho học Tống Minh” gồm các file dưới đây: Truyền tập lục Cận tư lục (Văn bạch đối chiếu) 传习录近思录 文白对照 (Định dạng file: PDF, dung lượng: 13,98MB) DOWNLOAD Chu Đôn Di tập 《周敦颐集》 (Định dạng file: DOC, dung lượng: 138,50 KB) DOWNLOAD Chu tử ngữ loại, quyển 1 朱子語類卷第一 (Định […]