// archives

Archive for October, 2011

Phối hợp giảng dạy các tác phẩm văn chương chữ Hán tiêu biểu ở các nước Đông Á

Đã thành thông lệ ( kể từ năm 1998), hàng năm 4 đại học Đông Á gồm  Đại học Tokyo, Đại học Seoul, Đại học Bắc Kinh và Đại học Quốc gia Hà Nội lại tổ chức hội thảo chung để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm và chia sẻ những kinh […]

Tài liệu môn học “Nho Phật Đạo”

Tài liệu môn học Nho Phật Đạo gồm các file dưới đây: Đàn Kinh (1990). Định dạng PDF. Dung lượng: 6,984,214B. DOWNLOAD. Introduction to the Confucianism and Taoism (Trích tư liệu). Định dạng: PDF. Dung lượng: 6,207,470B. DOWNLOAD. Trang tử toàn dịch 庄子全译(战国·庄周原著.张耿光译注). Định dạng: PDF. Dung lượng: 13,009,659B. DOWNLOAD. Trang tử thông thích 庄子通释. Định […]

Tài liệu môn học Văn học Việt Nam thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

Tài liệu môn học Văn học Việt Nam thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII gồm các file dưới đây: Bạch Đằng giang phú – Trương Hán Siêu. Định dạng: DOC. Dung lượng: 40,448B. DOWNLOAD. Bình Ngô đại cáo Bản chữ Hán và bản dịch. Định dạng: DOC. Dung lượng: 117,248B. DOWNLOAD. Chiếu dời […]