// archives

Archive for November, 2012

Lược quan về ảnh hưởng của kinh điển Nho gia tại Việt Nam thế kỷ X- đầu thế kỷ XX

Mươi năm trở lại đây, cùng với sự phát triển và điều chỉnh đường hướng không ngừng của giới nghiên cứu Nho giáo Đông Á, việc nghiên cứu kinh điển Nho giáo không ngừng được phát triển. Chính phủ Trung Quốc đã chi hàng triệu USD cho hai chương trình nghiên cứu và biên soạn […]

Sứ mệnh cũ, nhiệm vụ mới của nghiên cứu và giảng dạy Hán Nôm

1. Truyền thừa văn hóa Kể từ đầu thế kỷ XX, khi chữ quốc ngữ được chính thức sử dụng thay cho chữ Hán, một cách tự nhiên, công cuộc đại chuyển dịch văn hóa bắt đầu. Sự nghiệp của những người làm công việc sưu tầm, bảo quản, chỉnh lý tư liệu, nghiên cứu, […]