// archives

Archive for February, 2014

Minh triết

 Không phải ngẫu nhiên mà trong công trình nổi tiếng ” Trung quốc triết học sử“,  của mình, Phùng Hữu Lan  lại đưa vấn đề thảo luận là Trung Quốc ( một trường hợp tiêu biểu của phương Đông) có triết học hay không có triết  học? Cho tới tận ngày nay, việc coi Đông […]

Đôi lời về ” Mã đáo thành công” (马到成功)

Năm con ngựa tới, đi đâu cũng thấy bốn chữ ” Mã đáo thanh công马到成功”, đặc biệt là trên các sản phẩm có gốc từ Trung Quốc, từ bao lợi thị ( lì xì), cho tới lịch các loại, tranh ảnh…. Nhiều người chúc tết  nói ” chúc mã đáo thành công”, tin nhắn cũng […]