// archives

Archive for December, 2014

Chuyện giàu và nghèo của nhà nho

Nhiều người nói tới nhà nho là hay nghĩ tới mẫu người khắc khổ, gàn dở, khắc kỷ, ghét lợi lộc, bảo thủ, khủng khỉnh với giàu sang. Cách hiểu đó không đúng. Đó có thể là bề ngoài của họ trong một số trường hợp. Nhà Nho học hành, tu dưỡng đạo đức, phần […]

Tiếu đàm về thân thể quan của Nho gia truyền thống

 Tùy theo mức độ quan trọng và chức năng các bộ phận của cơ thể con người mà người ta dùng nó làm vật tượng trưng cho cấp trên hay cấp dưới, cho  công việc và quan hệ, chức năng và tính chất công việc. Người cấp dưới: –         Gọi người quan trọng, cấp trên, […]