// you're reading...

Tản văn triết học Tống Minh

Đề cương môn học “Tản văn triết học Tống Minh”

 

Đề cương môn học

TẢN VĂN TRIẾT HỌC TỐNG MINH

 

Giảng viên

–          Họ và tên: Nguyễn Kim Sơn

–          Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, PGS,TS

–          Thời gian địa điểm làm việc: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội. Các ngày làm việc trong tuần

–          Email: [email protected]

–          Các hướng nghiên cứu chính: Nho giáo, nhà nho, văn học nhà nho; Phật giáo và Đạo giáo; Lịch sử tư tưởng Việt Nam.

Thông tin chung về môn học

–          Tên môn học:  Tản văn triết học Tống- Minh

–          Mã môn học:

–          Số tín chỉ: 02

–          Loại môn học: Tự chọn

–          Môn tiên quyết:  Nho Phật Đạo.

–          Các môn kế tiếp:

–          Yêu cầu đối với môn học: Như các môn lý thuyết + thực hành khác của chương trình đào tạo cử nhân Hán Nôm.

–          Phân bổ giờ tín chỉ:

+ Lý thuyết   18giờ ,

+ thảo luận 04 giờ,

+ bài tập 04 giờ,

+ thực hành 04 giờ

Địa chỉ Khoa phụ trách môn học: Khoa Văn học, nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội.  

 

DOWNLOAD TOÀN VĂN ĐỀ CƯƠNG

TOÀN BỘ HỌC LIỆU MÔN HỌC XIN XEM

http://www.nguyenkimson.net/data/tongminh/

 

1 người thích bài này