// you're reading...

Văn học Việt Nam thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

Tài liệu môn học Văn học Việt Nam thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

Tài liệu môn học Văn học Việt Nam thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII gồm các file dưới đây:

 1. Bạch Đằng giang phú – Trương Hán Siêu. Định dạng: DOC. Dung lượng: 40,448B. DOWNLOAD.
 2. Bình Ngô đại cáo Bản chữ Hán và bản dịch. Định dạng: DOC. Dung lượng: 117,248B. DOWNLOAD.
 3. Chiếu dời đô. Định dạng: DOC. Dung lượng: 39,424B. DOWNLOAD.
 4. Danh mục tài liệu tham khảo Văn học Trung đại. Định dạng: DOC. Dung lượng: 51,712B. DOWNLOAD.
 5. Đề cương môn học Văn học trung đại Việt Nam. Định dạng: DOC. Dung lượng: 120,832B. DOWNLOAD.
 6. Hịch tướng sĩ nguyên bản và diễn Nôm. Định dạng: DOC. Dung lượng: 54,784B. DOWNLOAD.
 7. Mạc Đĩnh Chi – Ngọc tỉnh liên phú. Định dạng: PDF. Dung lượng: 764,469B. DOWNLOAD.
 8. Nguyễn Duy Hinh – Tuệ Trung thượng sĩ (trích tư liệu). Định dạng: PDF. Dung lượng: 3,768,171B. DOWNLOAD.
 9. Nguyễn Trãi – Nguyễn Thiên Thụ (trích tư liệu). Định dạng: PDF. Dung lượng: 7,342,196B. DOWNLOAD.
 10. Phật tâm ca – Tuệ Trung Thượng sĩ. Định dạng: DOC. Dung lượng: 67,072B. DOWNLOAD.
 11. Thiền Uyển tập anh. Định dạng: PDF. Dung lượng: 1,467,364B. DOWNLOAD.

TOÀN BỘ HỌC LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MÔN HỌC CÓ THỂ TÌM THẤY Ở ĐÂY:

http://www.nguyenkimson.net/data/vanhocvn/

Nếu gặp bất kì khó khăn nào trong việc tải files và mở files, xin liên hệ đến email: [email protected] để thông báo. Xin chân thành cảm ơn.

 

 

4 people like this post.