// you're reading...

Tản văn

Tiếu đàm về thân thể quan của Nho gia truyền thống

 Tùy theo mức độ quan trọng và chức năng các bộ phận của cơ thể con người mà người ta dùng nó làm vật tượng trưng cho cấp trên hay cấp dưới, cho  công việc và quan hệ, chức năng và tính chất công việc.

Người cấp dưới:

–         Gọi người quan trọng, cấp trên, thủ lĩnh, có tính trung tâm của nhóm hay tập thể là  LINH HỒN, phần quan trọng và tinh hoa nhất một phức thể con người gồm linh hồn và thể xác, thể xác là cặn bã, linh hồn là tinh túy.

–         Gọi người cơ mưu, chủ xướng, hay nhóm lãnh đạo tinh hoa là: ĐẦU NÃO, BỘ ÓC, cơ quan điều khiển.

–         Gọi người cấp trên hay bộ phận mang tính đại diện là: BỘ MẶT

–         Gọi người có quyền lực nói chung là: VAI VẾ

 Người trên:

–         Gọi những kẻ cấp dưới, cùng phe cách, người thực hiện nhiệm vụ một cách trung thành là: THỦ TÚC ( tay chân)

–         Gọi những kẻ nắm tình hình thông tin, dò xét: TAI MẮT.

–         Gọi những kẻ thân cận thân tín nhất là : TÂM PHÚC ( tim ruột)

–         Gọi những kẻ cấp dưới có tính công cụ để đe dọa kẻ khác là: NANH VUỐT.

–         Gọi kẻ trợ tá đắc lực, hiệu quả và tin cậy: CÁNH TAY PHẢI

–         Gọi kẻ sai vặt, liên lạc và phụ tá: CHÂN CHẠY.

–         Gọi đồng sự thân cận và giúp việc đắc lực là ; VÂY CÁNH

Quan hệ người vời người nói chung

–         Chung lưng đấu cận

–         Mội hở răng lạnh

–         Như chân với tay

Gọi theo biểu hiện và đặc tính các bộ phận trên cơ thể để nói về vị trí, vai trò

–         Kẻ có máu mặt

–         Tai to mặt lớn

–         Có sừng có mỏ

–         Vai u thịt bắp

–         Ăn to nói lớn

Các cơ quan, bộ phận có tính chức năng được sử dụng làm biểu tượng nhiều nhất, thường chỉ có các cơ quan phục vụ sự hay mang tính công cụ. Các bộ phận nhạy cảm thì không thấy dùng. (Chẳng hạn không thấy ai gọi cấp dưới là: cái mồm của tao cả.). Thân thể quan của thời xưa thể hiện phân biệt tôn ty, đẳng cấp. Bộ phận quan trọng dành cho cấp trên và thể hiện sự cao quý. Mức độ bên trong bên ngoài để nói mức độ quan hệ. Bộ phận trên cao thường quan trọng. Giác quan và chân tay chỉ tính công cụ và phục vụ. Và đương nhiên có một số bộ phận không được phép dùng làm biểu tượng cho bất kỳ cái gì :).

5 people like this post.